Privacyverklaring That’s the Spirit

Via ons videoplatform en de webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

That’s the Spirit is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel we deze gebruiken. Wij hopen dat je deze verklaring zorgvuldig wilt lezen. Wanneer er vragen ontstaan, kun je uiteraard contact opnemen.

 1. Voorwaarden verwerking persoonsgegevens

  Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die middels privacywetgeving gesteld wordt. Voor jou concreet houdt dit in dat wij de volgende punten belangrijk vinden en hier dan ook aan voldoen:

  1. we vermelden duidelijk met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat lees je verderop in deze privacyverklaring nog uitgebreider;
  2. de verzameling van persoonsgeghh1m uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in de gevallen dat hier speciale toestemming voor vereist is;
  3. wij nemen ten alle tijden passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en dat eisen wij ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, waar nodig is dit in zogenaamde aparte “verwerkersovereenkomsten” vastgelegd;
  4. wij maken het mogelijk om je persoonsgegevens op ieder gewenst moment ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 2. Gebruik van persoonsgegevens

  Bij het gebruiken van ons videoplatform en de webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens over jou. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, bijvoorbeeld bij het afrekenen van een bestelling.

  Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  1. Emailadres
  2. NAW-gegevens
  3. Telefoonnummer
  4. Factuuradres
  5. Betalingsgegevens
  6. IP-adres
  1. 2.1. Afhandelen bestelling

   Wanneer je een lidmaatschap bij ons afsluit of bestelling bij ons plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van je persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling is het mogelijk dat wij je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken, dat doen wij alleen met partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Zo mag je erop vertrouwen dat deze partijen ook zoals gewenst omgaan je persoonsgegevens. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

   Bij het aangaan van een lidmaatschap op ons videoplatform vragen wij om de volgende gegevens:

   1. Voor- en achternaam
   2. Straatnaam
   3. Huisnummer
   4. Postcode
   5. Woonplaats
   6. Telefoonnummer
   7. E-mailadres

   Abonnementen worden verder opgeslagen met de volgende gegevens:

   1. Datum en tijdstip start (en indien van toepassing afloop) abonnement
   2. Betaalinformatie
   3. IP-adres

   Bij het plaatsen van een bestelling vragen wij om de volgende gegevens:

   1. Voor- en achternaam
   2. Straatnaam
   3. Huisnummer
   4. Postcode
   5. Woonplaats
   6. Telefoonnummer
   7. E-mailadres

   Bestellingen worden verder opgeslagen met de volgende gegevens:

   1. Datum en tijdstip bestelling
   2. Bestelnummer
   3. Ordernummer
   4. Factuurnummer
   5. Totaalbedragen
   6. Bezorginformatie
   7. Bezorgkosten
   8. Betaalinformatie
   9. IP-adres
  2. 2.3. Gebruik contactformulier en nieuwsbrief

   Wij bieden via ons videoplatform en de webwinkels de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij eveneens gevraagd wordt om gegevens in te vullen waardoor wij je je vraag makkelijker kunnen behandelen. Je kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden standaard binnen 30 dagen verwijderd en anders bewaard zolang als de inhoud van je bericht suggereert dat dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

   Bij het versturen van berichten via de webwinkel gebruiken wij de volgende gegevens:

   1. Naam
   2. E-mailadres

   Wij bieden daarnaast een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over producten, diensten en evenementen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je ook weer makkelijk kunt afmelden. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de database van onze e-mailsoftware van waaruit onder een verwerkersovereenkomst zorg wordt gedragen voor een veilige omgang met je persoonsgegevens.

 3. Reclame

  Wij kunnen je, naast via de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen over onze producten, diensten en evenementen per: e-mail, via social media, push notifications, telefoon of andere communicatiemiddelen. Dit gebeurt alleen wanneer je daar expliciete toestemming voor hebt gegeven, deze toestemming is ook altijd weer in te trekken.

 4. Publicatie

  Bij gebruik van ons videoplatform en onze webwinkels worden standaard geen gegevens gepubliceerd. Als dit gebeurt, dan kies je zelf welke informatie je publiceert. Denk bijvoorbeeld aan het liken of volgen van onze social media kanalen.

 5. Verstrekking aan derden

  Wij kunnen bij de verwerking van je gegevens groepsvennootschappen en andere partijen inschakelen. Voor zover die andere partijen gegevens verwerken ten behoeve van de diensten van That’s the Spirit, doen zij dat als verwerker en hebben wij met die partijen een overeenkomst gesloten. Voor zover die andere partijen de doeleinden en middelen voor het verwerken van gegevens zelf bepalen, doen zij dat als verantwoordelijke. Dit betekent ook dat zij een grondslag moeten hebben om je gegevens te mogen verwerken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens door die partijen. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.

 6. Cookies

  Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te laten functioneren, de website te helpen analyseren om onze dienstverlening te verbeteren of voor marketing doeleindes. Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom en waarvoor wij deze cookies gebruiken. Wij maken gebruiken van zogenaamde functionele en non-functionele cookies, voor het gebruik non-functionele cookies vragen wij altijd je toestemming; als je deze toestemming niet geeft, gebruiken wij deze ook niet. Het gebruik van cookies lichten wij hieronder verder toe.

  1. 6.1. Overzicht van gebruikte cookies

   Hieronder wordt beschreven welke cookies we zelf plaatsen en van welke third-party cookies gebruik worden gemaakt.

  2. 6.2. Functionele cookies

   Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt.

  3. 6.3. Social media deel-knoppen

   Op de site kunnen deel-knoppen zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen op social media platformen zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat een bezoeker ingelogd is, zodat men niet opnieuw op Facebook, Twitter of LinkedIn hoeft in te loggen wanneer zij iets willen delen.

   Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de desbetreffende privacy verklaringen inzien op hun eigen website:

   1. Facebook: https://facebook.com/policies/cookies
   2. Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370
   3. Twitter: https://twitter.com/privacy
   4. Linkedin: https://linkedin.com/legal/cookie-table

   Deze verklaringen en links kunnen veranderen. We doen ons best om deze links up-to-date te houden.

  4. 6.4. Embedded content

   Er kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op deze website wordt ontsloten. Denk hierbij aan YouTube- of Vimeo-video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacy beleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.

   1. Vimeo https://vimeo.com/cookie_list
   2. Google / YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies
  5. 6.5 Analytische cookies

   Analytische cookies verzamelen (vaak anoniem) gegevens en statistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, zodat we de website en onze dienstverlening kunnen verbeteren.

  6. 6.6. Google Analytics

   Deze website maakt gebruikt van Google Analytics. Via Google Analytics worden (geanonimiseerd) gegevens over het bezoekgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers door de website navigeren. Wij gebruiken deze informatie om beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

   We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;

   We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, wanneer je hebt aangegeven geen statistische cookies geplaatst wilt hebben;

   We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;

  7. 6.7. Google Ads remarketing pixel

   Deze website maakt gebruik van de retargeting opties van Google. Dit maakt het mogelijk om bezoekers aan onze website die al eerder belangstelling hebben getoond, gericht te benaderen met op de persoon en diens interesses afgestemde advertenties in de Google zoekmachine en het Google Netwerk. Dit vindt plaats op basis van een cookie, die geen persoonsgegevens opslaat maar wel het eerdere gebruik op de website opslaat. Deze cookie wordt opgeslagen op je computer of mobiele telefoon.

  8. 6.8. Facebook pixel

   Deze website gebruikt een Facebook Pixel, een analysetool van Facebook/Instagram. Deze tool helpt ons de website te analyseren, waarmee we weer de Facebook/Instagram ervaring van onze gebruikers kunnen verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door deze cookie wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Facebook. Facebook gebruikt deze data om bulkrapporten te maken over het sitegebruik van alle gebruikers, dus niet met jouw IP-adres. De cookie slaat alleen informatie op zoals: welke Facebook gebruikers bezoeken de website, welke pagina’s bezoeken deze gebruikers, etc. Ook wordt door deze pixel het gedrag van gebruikers bijgehouden na het zien of aanklikken van een Facebookadvertentie. Op deze manier evalueert Facebook de effectiviteit van advertenties. Dankzij de pixel is het voor ons mogelijk om websitebezoekers ook een advertentie te tonen op het Facebook platform. De verkregen gegevens zijn voor ons anoniem en verschaffen ons geen nadere informatie over de identiteit van jou als gebruiker. Wel worden de gegevens door Facebook opgeslagen en zodanig verwerkt dat koppeling aan een specifiek gebruikersprofiel mogelijk is. Facebook kan de gegevens daardoor gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig het privacybeleid van Facebook.

   Wil je niet dat je bezoekgedrag wordt bijgehouden? Dan kun je een plugin van Google downloaden die dit voorkomt en is beschikbaar voor Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor deze website. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 7. Beveiliging

  Wij nemen zorgvuldige beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Deze maatregelen zijn onderdeel van onze processen en worden periodiek gereviewed.

 8. Bewaartermijnen

  De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om je bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren je gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 9. Websites van derden

  Op onze website tref je ook links naar websites van andere partijen of wordt er naar ons verwezen. Hoewel wij deze relaties met zorg selecteren en monitoren, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens via deze websites. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.

 10. Wijzigingen in deze privacyverklaring

  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

 11. Inzage en wijzigen van je gegevens

  Na het inloggen op je account binnen onze webshops heb je inzage in de gegevens die bij ons bekend zijn. Je kunt een verzoek indienen tot wijzigen of verwijdering van gegevens. Voor vragen over ons privacybeleid kunt je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

 12. Autoriteit Persoonsgegevens

  Wij helpen je graag verder als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van je persoonsgegevens. Hiervoor kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 13. Onze contactgegevens

  That’s the Spirit
  Struisenburgstraat 40
  3063BR Rotterdam
  info@thatsthespirit.nu